Opis produktu

Położony w województwie lubelskim, w polskiej części Polesia,Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny. Jest również Parkiem transgranicznym

Chełm – podziemia kredowe, Góra Katedralna,
Urszulin – siedziba dyrekcji Parku, projekcja filmu,
Załucze Stare – Muzeum PPN, przejście ścieżką Dydaktyczną na terenie Parku.