Opis produktu

Warszawa stolica i największe miasto Polski, na Mazowszu, nad Wisłą.

Trasa zwiedzania prowadzi zazwyczaj przez Starówkę, odbudowaną po zniszczeniach II wojny światowej tak skrupulatnie, że w 1980 roku wpisano ją na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Rynek Starego Miasta, Barbakan, katedrę św. Jana i Zamek Królewski.
Wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego (zwiedzanie z przewodnikiem) lub wizyta w Centrum Kopernika.

Wyjazd w drogę powrotną.
Powrót w godzinach wieczornych ok.20.00