Opis produktu

NIE KAŻDY JE ZNA, CHOCIAŻ WIELE PIELĘGNOWANYCH JEST W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.
Wycieczka ta jest piękną lekcją kultury, tradycji i historii.

Wojciechów – pokaz pracy kowala w kuźni, Muzeum Kowalstwa w „Wieży Ariańskiej”; legenda o podkowie, Bęczyn k. Urzędowa – pokaz pracy garncarza, próby lepienia garnków przez dzieci.

Skansen Pszczelarstwa w Pszczelej Woli – unikatowy zbór uli, poznanie życia pszczoły.