Opis produktu

I dzień:
Przyjazd do Lublina około południa, zwiedzanie miasta: Zamek Królewski, z którym związana jest legenda
o Czarciej Łapie, wizyta w Kaplicy Trójcy Świętej oraz wejście na taras widokowy na XIII – wiecznej baszcie – najstarszej budowli w Lublinie, przejście na Stare Miasto: Archikatedra Lubelska, Klasztor oo. Dominikanów, Plac po Farze, Brama Krakowska, Trybunał Koronny, Piwnica pod Fortuną, Plac Litewski. Obiadokolacja w jednej
z lubelskich restauracji, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, fakultatywnie: Muzeum na Majdanku lub Muzeum Wsi Lubelskiej, nocleg.

II dzień:

Śniadanie, wyjazd w kierunku Zamościa. Zwiedzanie lubelskiej perły renesansu wpisanej na listę UNESCO, miasta nazywanego „Padwą Północy”: Rynek Starego Miasta wraz z renesansowymi kamienicami, średniowieczne fortyfikacje, dawny Pałac Zamoyskich, synagoga, Park Miejski. Czas wolny na Starym Mieście. Wyjazd
w kierunku Guciowa – wizyta w Zagrodzie Guciów – Muzeum Etnograficzno – Przyrodniczym. Znajduje się tutaj najlepiej zachowany w Polsce zespół wczesnośredniowiecznego osadnictwa (grodzisko, osady otwarte, cmentarzyska kurhanowe), regionalny obiad w gospodzie na terenie Zagrody. Przejazd do Zwierzyńca – uroczej miejscowości letniskowej w samym sercu Roztocza. Zwiedzanie miasteczka – Kościół na Wodzie, budynki zarządu Ordynacji Zamojskiej, Pałac Plenipotenta. Powrót do Lublina w godzinach wieczornych.

III dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Kazimierza Dolnego – urokliwego miasteczka nad Wisłą. Spacer

z przewodnikiem po Rynku i okolicach: wspaniałe kamienice, synagoga, kościół farny, wejście na Górę Trzech Krzyży i ruiny zamku, skąd roztaczają się przepiękne widoki na krajobraz Kazimierza i Małopolskiego Przełomu Wisły.