Opis produktu

I dzien: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych, przejazd do Białowieży, Zwiedzanie Park Pałacowy, piesze przejście trasą turystyczną „Kładka Żebra Żubra” lub „Puszczańskie Drzewa”, zwiedzanie szlaku Dębów Królewskich, wizyta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, (oprócz Króla Puszczy – Żubra, zobaczyć można min. tarpany, jelenie, wilki, dziki).

Obiad lub ognisko z kiełbaskami.

II dzien: DROHICZYN – katedra, Góra Zamkowa, GRABARKA – odwiedzenie prawosławnego sanktuarium, BUBEL STARY – cerkiew unicka